За контакти

Със Служба по трудова медицина "Превенция 2004"

София, 1527
ул. "Панайот Волов" №6


моб: 0888 73 21 20

e-mail: prevencia2004@primasoft.bg