нашата оферта

Цена за една година обслужване за малки фирми, еднолични търговци и самоосигуряващи се:

Офертни цени - Актуализирани към месец август 2008г.

Служители и работници от 1 до 4 човека – 180 лв.
Служители и работници от 5 до 10 човека – 250 лв.
Служители и работници от 11 до 20 човека – 450 лв.
Служители и работници над 20 човека – по договаряне.


При сключване на договор със Служба по трудова медицина "Превенция 2004" за повече от 1 година цената преференциално намалява до абонаментна такса.

Начинът и срокът на плащане се уточняват допълнително при подписване на договора.